arrow_backTornar a la llista de projectes

Trip Count

Centre: Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Cicle: Desenvolupament d'aplicacions web

Inici: 2 de desembre de 2020

Final: 21 de gener de 2021

Mòduls Professionals implicats

MP06 Desenvolupament web en entorn client
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
MP08 Desplegament d'aplicacions web
MP09 Disseny d'interfícies web

Descripció

Projecte per portar un seguiment de despeses d'un grup de persones.

No deixa de ser un clon de l'aplicació Tricount versió web:

https://www.tricount.com/

Els usuaris anoten les despeses que van fent durant el viatge, i l'aplicació els fa un balanç de les despeses totals i de qui deu i qui ha de rebre diners per equilibrar-ho.

arrow_backTornar a la llista de projectes