arrow_backTornar a la llista de projectes

imagIA

Centre: Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Cicle: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Inici: 8 de febrer de 2024

Final: 13 de març de 2024

Mòduls Professionals implicats

MP06 Accés a dades
MP07. Desenvolupament d’interfícies.
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils.
MP09 Programació de serveis i processos.
MP10 Sistemes de gestió empresarial.

Descripció

imagIA serà una aplicació amb diversos serveis relacionats amb la intel·ligència artificial (IA) accessibles desde dispostius mòbils. La IA (sevidor Ollama) està allotjada al IETI Cloud de l'Institut Esteve Terradas i serà accessible mitjançant una API que cada equip desenvoluparà.

El projecte consta de 5 aplicacions:

 1. App Android: des d'on es podran prendre imatges i enviar-les al servidor.
 2. App Desktop Flutter: administració del servidor
 3. NodeJS Server: principal actuarà com a proxy per redirigir les crides a la IA o a la APIde la BD.
 4. DB API: implementada amb Hibernate per persistir les dades sobre MySQL.
  1. Repositori de referència: https://github.com/jpala4-ieti/AMS2-PJ2-DBAPI-Base 
 5. Navision App: permetrà elaborar estadístiques i visualitzacions.

La part de servidor emprarà, a més, els serveis del IETI Cloud:

 1. marIA: servei de IA en un Ollama server executat sobre una GPU.
 2. SMS Gateway: permet enviar SMS a dispositius mòbils.

Documents:

 1. Especificació: Servidor NodeJS
 2. Especificació: Servidor DBAPI
 3. Nav Dynamics

 

arrow_backTornar a la llista de projectes