arrow_backTornar a la llista de projectes

Crazy Display

Centre: Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Cicle: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Inici: 7 de novembre de 2023

Final: 28 de novembre de 2023

Mòduls Professionals implicats

MP06 Accés a dades
MP07. Desenvolupament d’interfícies.
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils.
MP09 Programació de serveis i processos.
MP11 FOL

Descripció

Controlarem un display de LEDs de 64x64 punts amb una Raspberry Pi, i crearem dues aplicacions: una app mòbil i una d'escriptori per enviar-hi missatges i imatges. En total haurem de desenvolupar 3 aplicacions:

  1. Aplicació Java a la RPI per controlar el display.
  2. APP mòbil en Java.
  3. Aplicació DESKTOP en Flutter.

Tindreu la Raspberry Pi amb la instal·lació preparada a la que podreu accedir per WiFi i SSH. Per si tinguéssiu algun problema amb aquests dispositius, aquí teniu el procediment per a la instal·lació del software sobre Raspberry Pi per controlar el panell de LEDs.

El professor us indicarà la IP que us assignarà el AP segons la MAC del dispositiu.

 

arrow_backTornar a la llista de projectes