arrow_backTornar a la llista de projectes

Projecte exemple

Centre: Institut Anna Gironella de Mundet (Barcelona)

Cicle: Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Inici: 8 de gener de 2024

Final: 24 de maig de 2024

Mòduls Professionals implicats

MP14. Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics
MP4. Sistemes de producció audiovisual
MP5. Sistemes de radiocomunicacions
MP6. Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions
MP7. Sistemes de telefonia fixa i mòbil
 • Demostració software

  Inici: 18 de març de 2024

  Final: 12 de abril de 2024

  Hores estimades totals: 25,0

  • MP4. Sistemes de producció audiovisual: 1 specs (100%), 25,0 hores (100%)
  • MP5. Sistemes de radiocomunicacions: 1 specs (100%), 25,0 hores (100%)
  • MP6. Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions: 1 specs (100%), 25,0 hores (100%)
  • MP7. Sistemes de telefonia fixa i mòbil: 1 specs (100%), 25,0 hores (100%)
 • 5. Programació

  hores estimades: 25,0 Mòduls: MP4. MP5. MP6. MP7.

 • Demostració producte final

  Inici: 15 de abril de 2024

  Final: 3 de maig de 2024

  Hores estimades totals: 27,0

  • MP4. Sistemes de producció audiovisual: 1 specs (100%), 27,0 hores (100%)
  • MP5. Sistemes de radiocomunicacions: 1 specs (100%), 27,0 hores (100%)
  • MP6. Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions: 1 specs (100%), 27,0 hores (100%)
  • MP7. Sistemes de telefonia fixa i mòbil: 1 specs (100%), 27,0 hores (100%)
 • 6. Integració i posta a punt final

  hores estimades: 27,0 Mòduls: MP4. MP5. MP6. MP7.

 • Tramesa projecte

  Inici: 6 de maig de 2024

  Final: 24 de maig de 2024

  Hores estimades totals: 27,0

  • MP6. Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions: 1 specs (100%), 27,0 hores (100%)
  • MP14. Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics: 1 specs (100%), 27,0 hores (100%)
 • 7. Documentació projecte

  hores estimades: 27,0 Mòduls: MP6. MP14

arrow_backTornar a la llista de projectes