arrow_backTornar a la llista de projectes

Enquestes Professorat

Centre: Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Cicle: Desenvolupament d'aplicacions web

Inici: 12 de gener de 2023

Final: 2 de febrer de 2023

Mòduls Professionals implicats

MP06 Desenvolupament web en entorn client
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
MP08 Desplegament d'aplicacions web
MP09 Disseny d'interfícies web

Descripció

Desenvoluparem un aplicatiu que permeti crear enquestes per avaluar el professorat.

Tindrem 3 tipus d'usuaris: admin, professor i alumne.

Els admins podran:
  - crear preguntes i classficar-les en categories
  - crear, editar i convidar alumnes a enquestes (via email)
  - gestionar el usuaris admins i professors
 
Els usuaris professors:
  - podran visualitzar les estadístiques de les seves enquestes.

Els usuaris alumne:
  - no podran fer login, ni tindran cap dashboard
  - només podran rebre invitacions (via email) per a respondre enquestes de professorat

Una enquesta serà un conjunt de preguntes associades a un professor, amb data d'inici i data final.

Tindrem 3 tipus de preguntes:
  - opció simple (menú desplegable/radio button)
  - resposta numèrica de 0 al 5 (molt en desacord ... molt d'acord)
  - resposta oberta
  - opció múltiple (checkboxes)

Els alumnes rebran una invitació via email quan l'admin publiqui l'enquesta.

Els alumnes tindran disponible una pàgina on podran posar el seu email, al qual rebran una llista d'enquestes pendents de respondre, i una altra llista d'enquestes ja respostes (només lectura).

arrow_backTornar a la llista de projectes