arrow_backTornar a la llista de projectes

IETI Industry

Centre: Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Cicle: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Inici: 8 de novembre de 2022

Final: 29 de novembre de 2022

Mòduls Professionals implicats

MP06 Accés a dades
MP07. Desenvolupament d’interfícies.
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils.
MP09 Programació de serveis i processos.

Descripció

Volem implementar una solució per a monitorització i control industrial bàsic. Això inclou activar actuadors (vàlvules, interruptors, relés, potenciómetres, etc.) i llegir dades de sensors (temperatura, pressió, etc.).

Tindrem un servidor en una aplicació Desktop amb un GUI, que serà configurable per al nostre sistema. Alhora, podrem tenir clients que es connectin des d'una APP mòbil , que haurà de tenir tots els controls que ja té la versió Desktop.

Serà monstruós!

Tindrem 4 tipus de controls diferents:

  • Interruptors o switchs: només tenen els valors on/off
  • Slider o potenciómetre: poden prendre un marge de valors comprès entre min i max a salts de step unitats.
  • Dropdown menu: ens permet seleccionar una opció entre un conjunt finit.
  • Sensor: entrada de dades externa, tipus termòmetre, etc. Té uns valors thresholdmin i thresholdmax mes enllà dels quals el sensor no està donant un valor correcte. Si supera el thresholdmax indicarem MAX i si estem per sota thresholdlow indicarem MIN.

Un exemple del fitxer de configuració que tindrà el Desktop:


<root>
<controls name=”block1”>
<switch id=”0” default=”on”>Label</switch>
<slider id=”1” default=”4.5” min=”0” max=”10” step=”0.5”>Label</slider>
<dropdown id=”2” default=”3” label="Etiqueta">
            <option value=”2”>Label 2</option>
<option value=”3”>Label 3</option>
</dropdown>
<sensor id=”3” units=”ºC” thresholdlow=”5” thresholdhigh=”10”>Label</sensor>
</controls>

<controls name=”block2”>
</controls>

</root>

 

arrow_backTornar a la llista de projectes