arrow_backTornar a la llista de projectes

classVRroom App

Centre: Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Cicle: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Inici: 9 de març de 2022

Final: 6 de abril de 2022

Mòduls Professionals implicats

MP06 Accés a dades
MP07. Desenvolupament d’interfícies.
MP09 Programació de serveis i processos.
MP10 Sistemes de gestió empresarial.
MPDual

Descripció

L'IES Esteve Terradas i Illa (IETI) participa a un projecte del Ministerio de Educación y FP anomenat VR Salud. En aquest es desenvoluparà una aplicació immersiva de Realitat Virtual (RV) per a estudiants d'auxiliar d'infermeria. En aquesta App VR es realitzaran exercicis de mobilització de pacients i un vestit de MoCap (Motion Capture) ens permetrà conèixer amb precisió la posició de l'usuari. D'aquesta manera es podrà determinar la idoneitat de la postura adoptada (higiene postural) i es podrà donar una resposta immediata a l'usuari sobre possibles riscos de lesió.

El IETI contribuirà amb el software classVRroom, de tipus LMS (Learning Management System, el més conegut del qual és el Moodle) per a fer seguiment i qualificació dels exercicis completats per l'alumnat.

El IETI també realitzarà una aplicació mòbil per a accedir amb comoditat a les dades del classVRroom amb diverses funcionalitats afegides.

 

 

El sistema sencer, per al projecte de DAM, constarà de les següents aplicacions:

  • API (specs) implementada amb NodeJS que ens permetrà l'accés a les dades del classVRroom, contingudes en una BD MongoDB, des de l'App VR i des de l'APP mòbil.
  • DESKTOP: aplicació d'escriptori en JavaFX que ens permetrà gestionar usuaris, cursos i subscripcions. També permetrà la qualificació i comentaris dels exercicis per part dels docents.
  • APP mòbil: accedirà a les dades de classVRroom (cursos, exercicis, qualificacions) per a còmode accés durant les session de classe pràctica. També permetrà sol·licitar un PIN per a iniciar un exercici amb l'App VR i fer el seguiment.
  • VREMU: al no tenir disponible encara l'App VR, farem un emulador amb una app híbrida que accedirà a la API i ens simularà que un usuari realitza un exercici a l'App VR.
  • ERP: implementat amb NAV, obtindrà dades de classVRroom i permetrà una anàlisi de les dades dels alumnes com mitjanes, percentatge de compleció dels exercicis, etc.

 

Document d'especificacions de la API

Document d'exemple de curs de classVRroom : courses.json

 

arrow_backTornar a la llista de projectes