arrow_backTornar a la llista de projectes

App Matriculacions

Centre: Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Cicle: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Inici: 9 de març de 2021

Final: 20 de abril de 2021

Mòduls Professionals implicats

MP06 Accés a dades
MP07. Desenvolupament d’interfícies.
MP09 Programació de serveis i processos.
MPDual

Descripció

APP de matriculacions per a centres educatius de formació professional

De moment només ens ocupem de la FP i no de la ESO/BAT.

Cas més senzill: matricular els alumnes nous de 1r de cicles formatius (es matriculen de tot el curs sencer, o sigui, totes les UFs).

2n cas: matricular alumnes de cicles de 2n o repetidors de 1r amb UFs aprovades.

Tipus d'usuaris: administradors (PAS del centre) i alumnes que es volen matricular.

El sistema tindrà 3 aplicacions:

 1. App mòbil per a matriculacions
 2. API online a Heroku
 3. Aplicació Desktop per a configuració del backend

L'aplicació Desktop ha de permetre als usuaris administradors:

 1. Crear (des de zero) i editar: cicles, mòduls professionals (MPs) i unitats formatives (UFs).
 2. Importar cicles sencers (amb MPs i UFs) de plantilles predefinides. El cas més comú és per afegir un nou cicle. Els plans d'estudi s'ajustarien després amb la funcionalitat anterior.
 3. Importar les dades dels nous alumnes admesos al centre per cada cicle.
 4. Importar els expedients acadèmics dels alumnes amb els mòduls i UFs aprovats per tal de facilitar la seva matriculació.
 5. Crear requeriments de documents que l'alumne ha d'aportar per formalitzar la matrícula.
 6. Crear perfils de requeriments per aplicar a diversos casos (CFGM, CFGS, ESO, BAT, menors d'edat, etc).
 7. Obrir i tancar l'accés dels alumnes al portal de matriculació.
 8. Enviar email d'invitació als alumnes per tal que comencin el procés de matriculació. Aquest enviament pot ser en massa (per a tots els alumnes, per cicle o per curs d'un cicle), o individualitzat.

La App mòbil ha de permetre als usuaris alumnes:

 1. Logar-se a l'app amb email (indicat a la matrícula) i password.
 2. Seleccionar els MPs i les UFs a matricular-se.
 3. Oferir un total del preu de la matrícula (pels CFGS) en base als MPs i UFs.
 4. Bloquejar els MPs i UFs superades per evitar que es matriculi de nou.
 5. Pujar els documents requerits per formalitzar la matrícula.
 6. Mostrar un estat de la matrícula amb una interfície adequada (tipus semàfor en vermell, taronja i verd), que faciliti l'alumne saber quins requeriments té pendents per tal de finalitzar el procés de matriculació.

La App tindrà, doncs, els següents tabs:

 1. Dashboard amb el resum d'estat de la matrícula i requeriments
 2. Requeriments (docs a carregar)
 3. UFs a matricular
 4. Dades personals

La API online a Heroku ha de proporcionar tots els mecanismes per modificar la base de dades que es necessitin per fer fer funcionar la App mòbil i l'aplicació Desktop.

NOTA IMPORTANT: TOTS els endpoints de la API han d'estar documentats a la Wiki de Github seguint aquest estil.

Els documents requerits han de ser revisats i validats pel PAS. Només després d'aquest pas final l'alumne tindrà la llum verda final de la matrícula.

 

Dades:

 • Cicle
  • Codi del cicle
  • Codi de la adaptació curricular
  • Data d'inici
  • Data de fi
  • Nom del cicle
  • Familia del cicle
  • Num d´hores del cicle
  • Permet formació en DUAL o no
  • Móduls del cicle
 • Mòdul
  • Nom del mòdul
  • Codi del mòdul
  • Durada min del mòdul
  • Durada max del mòdul
  • Data d'inici del mòdul
  • Data de fi del mòdul
 • Unitat Formativa
  • Nom de la unitat formativa
  • Codi de la unitat formativa
  • Durada de la unitat formativa
  • Es FCT?
  • Es Projecte?
  • Es Sintesis?
  • Es idioma?

 

 

arrow_backTornar a la llista de projectes