arrow_backTornar a la llista de projectes

Portal web de matriculacions

Centre: Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Cicle: Desenvolupament d'aplicacions web

Inici: 3 de març de 2021

Final: 23 de abril de 2021

Mòduls Professionals implicats

MP06 Desenvolupament web en entorn client
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
MP08 Desplegament d'aplicacions web
MP09 Disseny d'interfícies web

Descripció

Portal de matriculacions per a centres educatius de formació professional.

De moment només ens ocupem de la FP i no de la ESO/BAT.

Cas més senzill: matricular els alumnes nous de 1r de cicles formatius (es matriculen de tot el curs sencer, o sigui, totes les UFs).

2n cas: matricular alumnes de cicles de 2n o repetidors de 1r amb UFs aprovades.

Tipus d'usuaris: administradors (PAS del centre) i alumnes que es volen matricular.

Els usuaris administradors han de poder:

 1. Crear (des de zero) i editar: cursos, cicles, mòduls professionals (MPs) i unitats formatives (UFs).
 2. Importar cicles sencers (amb MPs i UFs) de plantilles predefinides. El cas més comú és per afegir un nou cicle. Els plans d'estudi s'ajustarien després amb la funcionalitat anterior.
 3. Importar les dades dels nous alumnes admesos al centre per cada cicle.
 4. Importar els expedients acadèmics dels alumnes amb els mòduls i UFs aprovats per tal de facilitar la seva matriculació.
 5. Crear requeriments de documents que l'alumne ha d'aportar per formalitzar la matrícula.
 6. Crear perfils de requeriments per aplicar a diversos casos (CFGM, CFGS, ESO, BAT, menors d'edat, etc).
 7. Obrir i tancar l'accés dels alumnes al portal de matriculació.
 8. Enviar email d'invitació als alumnes per tal que comencin el procés de matriculació. Aquest enviament pot ser en massa (per a tots els alumnes, per cicle o per curs d'un cicle), o individualitzat.

Els usuaris alumnes han de poder:

 1. Accedir al portal mitjançant el correu electrònic subministrat a la inscripció. Abans requerirà que recuperin contrasenya via email.
 2. Rebre un email d'invitació a formalitzar la matrícula.
 3. Seleccionar els MPs i les UFs a matricular-se.
 4. Oferir un total del preu de la matrícula (pels CFGS) en base als MPs i UFs.
 5. Bloquejar els MPs i UFs superades per evitar que es matriculi de nou.
 6. Pujar els documents requerits per formalitzar la matrícula.
 7. Mostrar un estat de la matrícula amb una interfície adequada (tipus semàfor en vermell, taronja i verd), que faciliti l'alumne saber quins requeriments té pendents per tal de finalitzar el procés de matriculació.

Els documents requerits han de ser revisats i validats pel PAS. Només després d'aquest pas final l'alumne tindrà la llum verda final de la matrícula.

Opcionalment es contemplen les següents funcionalitats:

 • Social login per als alumnes (Gmail, Hotmail/Outlook, etc.)
 • Social login per als admins (xtec)
 • Simulació de visualització de rol alumne per part dels admins.

 

Dades:

 • Curs 
  • Nom (Ex Curs 2020-2021)
  • Llistat de cicles que s'imparteixen aquest curs
  • Llistat d'alumnes matriculats al curs actual
  • Llistat de periodes de matriculació
 • Cicle
  • Codi del cicle
  • Codi de la adaptació curricular
  • Data d'inici
  • Data de fi
  • Nom del cicle
  • Familia del cicle
  • Num d´hores del cicle
  • Permet formació en DUAL o no
  • Móduls del cicle
 • Mòdul
  • Nom del mòdul
  • Codi del mòdul
  • Durada min del mòdul
  • Durada max del mòdul
  • Data d'inici del mòdul
  • Data de fi del mòdul
 • Unitat Formativa
  • Nom de la unitat formativa
  • Codi de la unitat formativa
  • Durada de la unitat formativa
  • Es FCT?
  • Es Projecte?
  • Es Sintesis?
  • Es idioma?

 

arrow_backTornar a la llista de projectes