Portal Integrat FP

Una iniciativa de IETI - Innovació Esteve Terradas i Illa


group

Scrum / ABP

Gestiona els projectes a l'aula amb metodologia Scrum.

work

Borsa de Treball

Centralitzant les ofertes de treball relacionades amb les titulacions ofertes pels centres educatius de la comarca. Hem començat pel Baix Llobregat, però pensem en integrar més comarques.

flash_on

Portal integral

El projecte ha començant entorn de diverses necessitats concretes dels institus que imparteixen cicles formatius, però pensem en un portal que integri la gestió del centre educatiu i que la faci més eficient.